Директорат Інституту підготував путівники на допомогу здобувачам та вступникам

Директорат навчально-наукового інституту підготував чотири путівники на допомогу здобувачам:

освітньо-творчого ступеня “доктор мистецтва”;

освітньо-наукового ступеня “доктор філософії”;

вчених звань професора та доцента;

почесних звань Народного артиста України, Заслуженого артиста України, Заслуженого діяча мистецтв України, Заслуженого працівника культури України та Заслуженого працівника освіти України.

Також співробітниками Інституту розроблено путівники на допомогу абітурієнтам, котрі вступають до:

асистентури-стажування;

творчої аспірантури;

наукової аспірантури.