Загальна інформація

Концепція створення та функціонування навчально-наукового інституту як структурного підрозділу Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки розроблена протягом листопада-грудня 2022 року кандидатом мистецтвознавства, проректором з наукової, методичної та організаційної діяльності, доцентом кафедри історії та теорії музики Богданом Жулковським і підтримана Заслуженим діячем мистецтв України, ректором Академії, професором кафедри фортепіано Юрієм Новіковим.

Упродовж грудня проведено рекрутинг науково-педагогічних працівників і сформовано команду у складі директора, кандидата економічних наук, доцента Дмитра Воловика, заступника директора з навчальної роботи Олександра Макаренка і заступника директора з наукової та творчої роботи Олександри Берестовської. До членів директорату долучилися завідувач кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент Марина Варакута, завідувач навчально-наукової лабораторії музичного фольклору та етнографії Ольга Гусіна і завідувач навчально-творчої лабораторії музично-інформаційних технологій Євген Дейнеко.

Основними напрямками діяльності директорату навчально-наукового інституту є організація освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти, атестація кадрів вищої кваліфікації на здобуття наукових і творчих ступенів, учених і почесних звань, розробка курсів підвищення кваліфікації та стажувань викладачів закладів вищої, фахової передвищої та початкової мистецької освіти.