Реєстраційні форми

23.10.2023 – 03.11.2023 р. “Теорія та методика формування викладацької майстерності педагогічних працівників у закладах початкової освіти”. Обсяг 120 год / 4 кредити ЄКТС. Реєстрацію завершено.

03.10.2023 – 05.11.2023 р. “Мистецтво порубіжжя ХХ – ХХІ століть: погляд сучасного викладача та сучасного учня”. Реєстрацію завершено.

06.11.2023 – 14.11.2023 р. “Реалізація”. Реєстрацію завершено.

13.11.23 – 24.11.23 р. “Засоби художньої виразності в музичному мистецтві: традиція та сучасність”. Реєстрацію завершено.

09.01.24 р., 11.01.24 р. Лекція-практикум. Реєстрацію завершено.

01.02.24 – 29.03.24 р. “Сучасне мистецтвознавство у практичній площині викладача”. Реєстрацію завершено.

12.02.24 – 14.02.24 р. “Гуманізація та інтеграція освіти у контексті вимог нової української школи”. Реєстрацію завершено.

11.03.24 – 21.03.24 р. “Особливості викладання: інтегровані уроки фаху з теоретичними дисциплінами”. Обсяг 30 годин. Вартість курсу 400 грн.

18.03.24 – 29.03.24 р. “Теорія та методика формування викладацької майстерності педагогічних працівників у закладах початкової освіти”. Обсяг 120 год / 4 кредити ЄКТС. Вартість курсу 960 грн

02.04.24 – 30.04.24 р. “Музична логіка та її роль у розвитку особистості”. Обсяг 30 годин. Вартість 400 грн

06.04.24 – 08.04.24 р. “Біоетичні знання та їх імплементація у зміст інтегрованого курсу “Природничі науки””. Обсяг 30 годин. Вартість 400 грн

15.04.24 – 24.04.24 р. “Особливості викладання: інтегровані уроки фаху з теоретичними дисциплінами”. Обсяг 30 годин. Вартість курсу 400 грн.

27.05.24 – 07.06.24 р. “Теорія та методика формування викладацької майстерності педагогічних працівників у закладах початкової освіти”. Обсяг 120 год / 4 кредити ЄКТС. Вартість курсу 960 грн

03.06.24 – 17.06.24 р. “Теорія та методика формування викладацької майстерності педагогічних працівників у закладах початкової освіти”. Обсяг 120 год / 4 кредити ЄКТС. Вартість курсу 960 грн