Освітньо-наукова програма «доктор філософії»

  • Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми 2022–2023
  • Рецензії та відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освітньо-наукову програму
  • Угоди про співпрацю з закладами вищої освіти
  • Угоди про співпрацю з науковими установами
  • Угоди про співпрацю з творчими організаціями
  • Угоди про співпрацю з окремими особами