Науково-дослідницький центр «Інститут світової культури»

Інститут світової культури є науково-культурологічним та освітнім підрозділом навчально-наукового інституту Дніпровської академії музики та діє на основі партнерських відносин зі спорідненими закордонними  інституціями: Інститутом світової культури в Санта-Барбара (США) та Інституту світової культури в Бангалор (Індія).

Директор центру – Заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, професор

Юлія Олександрівна Шабанова

ukrainianiwc@gmail.com

YouTube

Телеграм-канал

План діяльності

ПОДІЇ:

15.02.2024 – Античне в сьогоденні: сучасне розуміння монізму і панпсихізму

30.01.2024 – Полікультурний простір святкування Різдва та Нового року в Катеринославі

24.01.2024 – Емпатія як простір людяності

ЗВІТ ПРО ПОДІЇ

21-25 червня 2019 року в рамках майбутньої співпраці Дніпро відвідали співробітники Інституту світової культури Санта-Барбари (США) Моріс і Дженніфер Бішефф, Донна і Роберт Мур, Кім і Джозеф Міллер.

В ході візиту американських дослідників відбувся Науковий семінар на тему: «Освіта протягом життя: україно-американський діалог», низка культурно-мистецьких заходів по ознайомленню представниками американського Інституту світової культури з мистецтвом Придніпров’я, відвідування музеїв міста, серед яких особливу зацікавленість викликав «Музейний центр О.П. Блаватської та її родини», американський період діяльності та творчості якої досліджують науковці з США.

Доктор філософських наук, професор Шабанова Ю.О. обговорила із колегами напрямки майбутньої співпраці та взаємодію американських та українських науковців в сфері просвітницької діяльності та обміном культурним досвідом. В результаті зустрічей прийняте рішення про створення Інституту світової культури в Дніпрі на партнерській основі із Інститутом світової культури в Саната-Барбарі.

В зустрічах з американськими науковцями взяли участь музиканти Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, зокрема ансамбль бандуристів «Чарівниці», виступи якого були зустрінуті з захопленням всіма, хто відвідував заходи.

Мета діяльності науково-дослідницького центру «Інститут світової культури»  є сприяння розширенню свідомості сучасної людини до духовних пріоритетів життєвого простору через звернення до загальнолюдських цінностей, Ідеї єдності та толерантного ставлення до культур різних націй, релігій, епох, соціальних формацій тощо. В своїй діяльності Інститут спирається на цілісну методологію дослідження різноманіття духовних досягнень людства та своєрідності української культури. Головним принципом діяльності – є принцип єдності та взаємодоповнення всезагального і конкретного, соціального й індивідуального, духовного і матеріального, метафізичного й екзистенціального.

Основні завдання Інституту світової культури:
– підвищення рівня духовної культури сьогодення;
– об’єднання людей навколо еволюційних цінностей;
– гуманізація стосунків у всіх формах соціальної комунікації;
– сприяння змінам егоцентричних цінностей на альтруїстичні цінності життєвого здійснення людини та суспільства;
– впровадження принципів етики ненасильства в соціокультурне середовище;
– формування науково-культурологічної бази холономного світогляду;
– оптимізація процесів культурної діалогічності;
– підняття рівня просвітництва дорослих людей;
– формування умов психологічної комфортності та емоційної зрілості сучасної людини;
– впровадження в сучасну педагогіку новітніх форм гуманізації освіти;
– публікація лекцій та результатів культурологічних досліджень