Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції

Запрошуємо взяти участь у ХVІІ Всеукраїнській студентсько-аспірантській науково-практичній конференції “Музичний твір як інтенція художньо-виконавського мислення”, що відбудеться 9 – 10 жовтня 2023 р. у Дніпровській академії музики.
Для участі у конференції до 5 жовтня 2023 року подати до оргкомітету (gromchencko.valeriy@gmail.com) заявку з інформацією:
відомості про доповідача (ПІБ, місце навчання, наук. керівник, тел., е-mail);
тези доповіді обсягом 2 – 3 сторінки в електронному вигляді, набрані у редакторі Word (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: 2см х 2см х 2см х 2см, абзац 1,25 см., українською мовою. Список використаних джерел та літератури надається за наявності у тезах цитувань).