Відбулися акредитаційні експертизи за участі представників НАЗЯВО

Протягом 24-29 квітня 2023 року у Дніпропетровській академії музики у віддаленому (дистанційному) режимі працювали дві експертні групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Вони здійснювали акредитаційні експертизи освітньо-наукової програми доктора філософії та освітньо-творчої програми доктора мистецтва третього рівня вищої освіти за спеціальністю 025 “Музичне мистецтво”.