Обговорення проектів відомостей про самооцінювання освітніх програм

Протягом перших трьох тижнів березня відбулося обговорення проектів відомостей про самооцінювання освітньо-творчої програми доктора мистецтва та освітньо-наукової програми доктора філософії, автором яких є проректор і голова науково-методичної ради Академії Богдан Жулковський. У дискусії взяли участь гаранти – ректор Академії Юрій Новіков і проректор Валерій Громченко, директор навчально-наукового інституту Дмитро Воловик і його заступник Олександра Берестовська, завідувач кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Марина Варакута. Подання освітніх програм, навчальних планів, рецензій і відгуків зовнішніх стейкхолдерів та інших документів обох акредитаційних справ до електронної бази Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти заплановано на 6 і 11 квітня поточного року, відповідно до плану-графіка.