Основні завдання директорату на березень та квітень

З-поміж основних завдань адміністрації навчально-наукового інституту на другу половину березня – першу половину квітня поточного року:

– підготовка документації до акредитації освітньо-наукової програми доктора філософії та освітньо-творчої програми доктора мистецтва у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (Богдан Жулковський, Дмитро Воловик, Олександра Берестовська, Марина Варакута);

– розробка локальної нормативної документації закладу вищої освіти, проектів наказів ректора Академії, які стосуються основних сфер діяльності нового структурного підрозділу, листів проректора з наукової, методичної та організаційної діяльності, розпоряджень директора навчально-наукового інституту, протоколів вченої та науково-методичної ради, кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності (Богдан Жулковський, Дмитро Воловик, Марина Варакута);

– організаційне забезпечення атестації кадрів вищої кваліфікації стосовно отримання вчених звань професора та доцента (Дмитро Воловик);

– участь в атестаційній комісії третього рівня при управлінні культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Богдан Жулковський);

– комунікація з кафедрами і цикловими комісіями Академії та фахового музичного коледжу, органами місцевого самоврядування, дирекцією та педагогічними працівниками дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв з приводу організації пілотного проекту курсів підвищення кваліфікації (Богдан Жулковський, Олександр Макаренко);

– підготовка освітніх програм з післядипломної освіти для викладачів і концертмейстерів закладів початкової мистецької освіти (Богдан Жулковський, Олександр Макаренко);

– наповнення та адміністрування офіційного веб-сайту навчально-наукового інституту (Дмитро Воловик, Олександра Берестовська).