Два місяці діяльності навчально-наукового інституту

Протягом двох перших місяців існування навчально-наукового інституту задекларовано сферу відповідальності кожного члена команди. Проректор Академії з наукової, методичної та організаційної діяльності Богдан Жулковський визначає освітню політику нового структурного підрозділу, формує стратегію його розвитку, що полягає в окресленні філософських парадигм, визначенні пріоритетних напрямків і розробці концепції його функціонування. Директор навчально-наукового інституту Дмитро Воловик здійснює тактичне управління, що базується на чотирьох основних принципах менеджменту: плануванні, організації, мотивації та контролі. Заступники директора Олександр Макаренко та Олександра Берестовська здійснюють оперативне адміністрування в сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників) і на третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівні вищої освіти. Завідувач кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Марина Варакута головує на засіданнях випускового підрозділу і відстежує відповідність кадрового складу Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти (ступені “доктор філософії” та “доктор мистецтва”).