Перший місяць діяльності директорату навчально-наукового інституту

Перший місяць діяльності директорату навчально-наукового інституту Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки виявився доволі плідним у багатьох аспектах. Сформовано команду у складі проректора Академії Богдана Жулковського, директора ННІ Дмитра Воловика, його заступників Олександра Макаренка та Олександри Берестовської, завідувача кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Марини Варакути. Відбулося інформування науково-педагогічних працівників Академії з питань отримання вчених звань професора і доцента та здійснено перші атестації кадрів вищої кваліфікації на підставі почесних звань і наукових ступенів. Проводилося інформування асистентів-стажистів, творчих і наукових аспірантів, викладачів, адміністративних та сервісних працівників з поточних питань діяльності нового структурного підрозділу Академії. Розроблено проекти анкетування педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації та стажувань. Подано ліцензійну справу в сфері післядипломної освіти до департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України. Здійснено моніторинг успішності складання зимової заліково-екзаменаційної сесії здобувачами освітньо-творчого ступеня “доктор мистецтва” та освітньо-наукового ступеня “доктор філософії”. На прийдешньому тижні планується заслуховування звітів творчих і наукових аспірантів та захисти наукових рефератів асистентів-стажистів.